Back at the beginning

vi är i Oslo
och ska gå till Blue Notes
för där träffades vi
för ett år sedan


RSS 2.0